ΑΤΥΛΙΧΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΥΓΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ● ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Small Milk Chocolate Rooster
Κοκοράκι σοκολάτας γάλακτος

230gr

ΚΟΚΟΡΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Big Milk Chocolate Rooster
Κόκορας σοκολάτας γάλακτος

460gr

ΚΟΚΟΡΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ben & Holly's Easter Egg
Λαγός σοκολάτας γάλακτος

400gr

ΛΑΓΟΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Κοκοράκι σοκολάτας υγείας

230gr

ΚΟΚΟΡΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ben & Holly's Easter Egg
Κόκορας σοκολάτας υγείας

460gr

ΚΟΚΟΡΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λαγός σοκολάτας υγείας

400gr

ΛΑΓΟΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ben & Holly's Easter Egg
Αυγό σοκολάτας γάλακτος

60gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

60 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας γάλακτος

120gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

120 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας γάλακτος

160gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

160 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας υγείας

60gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

60 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας υγείας

120gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

120 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας υγείας

150gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

160 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας γάλακτος

220gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

220 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας γάλακτος

430gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

430 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας γάλακτος

800gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

800 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας υγείας

220gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

220 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας υγείας

430gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

430 γρ.

Easter Egg
Αυγό σοκολάτας υγείας

800gr

ΑΥΓΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

800 γρ.